Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
ENDNOTE X9

by Abd. Rahman Ahmad

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

 

Menguruskan rujukan merupakan antara elemen penting dalam penulisan penyelidikan. Pada hari ini kaedah konvensional tidak lagi berkesan dan cekap dalam menguruskan rujukan apatah lagi apabila penyelidik terpaksa berhadapan dengan beratus senarai rujukan. Sehubungan itu, penyelidik di abad ke-21 haruslah menggunakan teknologi dan perisian yang mampu mengurus dan menyimpan data rujukan dengan lebih mudah dan tersusun.

EndNote X9 adalah antara perisian rujukan yang mempunyai keupayaan untuk menyimpan dan menguruskan semula rujukan. Anda boleh menggunakan EndNote untuk menyimpan rujukan, memasukkan petikan ke dalam dokumen dan yang penting ialah ia mampu diproses secara automatik ketika anda menyusun senarai rujukan dalam pelbagai format.

Oleh yang demikian, pengetahuan asas dalam menggunakan perisian ini amat penting supaya anda lebih berasa yakin dan cekap. Buku ini menerangkan kaedah menggunakan EndNote X9 bermula dari proses memuat turun perisian ini hingga kepada Cite While You Write (CWYW).

 

Please login to borrow the book.