Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Multimedia dan Perisian Pendidikan: Panduan Praktikal Reka Bentuk dan Penyelidikan

by Ahmad Zamzuri Mohamad Ali

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Engineering & IT

Buku “Multimedia dan Perisian Pendidikan: Panduan Praktikal Reka Bentuk dan Penyelidikan” merupakan sebuah buku yang merumuskan hasil serta pengalaman penyelidikan berkaitan multimedia dan perisian pendidikan sebagai panduan untuk penyelidik dan pembangun bahan instruksi berasaskan multimedia. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan yang merangkumi lontaran idea, laporan penyelidikan, tinjauan perpustakaan dan panduan langkah demi langkah. Tajuk ini dipilih memandangkan perisian pendidikan merupakan eleman penting dalam perkembangan teknologi instruksi semasa. Buku ini memuatkan sepuluh bab yang membincangkan pelbagai aspek reka bentuk dan penyelidikan berkaitan multimedia dan perisian pendidikan. Amat sesuai dijadikan bahan rujukan oleh para pendidik dan pelajar dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan penyelidikan, khususnya bagi topik-topik berkaitan multimedia dan perisian pendidikan. Buku ini juga sesuai dijadikan panduan oleh pembangun bahan instruksi bagi memastikan keberkesanan maksimum perisian yang dihasilkan. Dengan panduan serta contoh praktikal yang diberi menjadikan buku ini amat unik berbanding buku-buku sedia ada.

Please login to borrow the book.